Promocje PROMOCJA:
ZOBACZ AKTUALNE PROMOCJE
2
Letnia Wyprzedaż & Brylant Gratis!
   

REKRUTACJA

 

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Firmy jubilerskiej Domańscy, z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 2A, zgadzasz się na przetwarzanie przez Firmę jubilerską Domańscy Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Jeżeli jesteś zainteresowany pracą na stanowisku Doradcy Klienta w naszej firmie wyślij swoje CV na adres: rekrutacja@jubiler-domanscy.pl
 

Wymagania:

Oczekiwania:

Oferujemy:

.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: ?Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Firmę jubilerską Domańscy z siedzibą w Łodzi, przy ul. Rzgowskiej 2A zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)?. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.
 

RODO

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez tego Pracodawcę, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: ?Zgadzam się na przetwarzanie przez Firmę jubilerską Domańscy z siedzibą w Łodzi przy ul. Rzgowskiej 2A danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.?. W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail administrator@jubiler-domanscy.pl. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłeś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 30 dni od momentu wpłynięcia oferty drogą elektroniczną, a gdy wyraziłeś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 100 dni od momentu wpłynięcia oferty drogą elektroniczną . Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związany mi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 364 dni od momentu wpłynięcia oferty drogą elektroniczną lub inny określony przepisami prawa, gdy wymaga tego nasz interes. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, jak również ich nie sprzedajemy, nie udostępniamy i nie przekazujemy innym podmiotom. W razie pytań możesz się z nami skontaktować pod adresem e-mail administrator@jubiler-domanscy.pl.

 
informacje POLITYKA PRYWATNOŚCI
Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR SA.
ActivePage.pl