Promocje PROMOCJA:
ZOBACZ AKTUALNE PROMOCJE
1
Brylant Gratis
   

Polityka prywatności

 

RODO

Firma jubilerska Domańscy s.c. z siedzibą w Łodzi, przy ulicy Rzgowskiej 2A, REGON 472073393 w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 r. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), niniejszym informuje, że może przetwarzać Państwa dane jako Administrator danych osobowych, jeżeli zachodzi ku temu odpowiednia podstawa prawna.

W związku z tym, Firma jubilerska Domańscy, informuje, że:

1. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach niezbędnych do wykonania umowy, której jesteście Państwo stroną lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy lub wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Firmie jubilerskiej Domańscy, a także na podstawie Państwa zgody – w celach zgodnych z treścią udzielonej zgody. W szczególności, jeżeli:

• kontaktują się z nami Państwo przez zakładkę kontakt na stronie www.jubiler-domanscy.pl bądź drogą mailową, przetwarzamy Państwa dane jedynie w celach udzielenia pomocy lub odpowiedzi na pytanie/-a w sprawach, z którymi zwrócili się Państwo do nas,

• zawierają z nami Państwo umowę na wykonanie obrączek lub wykonanie innej usługi jubilerskiej, bądź składają reklamację, przetwarzamy Państwa dane jedynie w celu prawidłowego wykonania usługi czy reklamacji.

2. Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych powyżej celów. W przypadku przetwarzania danych za Państwa zgodą – przechowywanie danych osobowych będzie się odbywać do zakończenia działań mających na celu prawidłowe wykonanie umowy, usługi czy reklamacji, chyba, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego stanowią inaczej.

3. Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania Firma jubilerska Domańscy zastosuje się do takiego obowiązku prawnego.

4. Firma jubilerska Domańscy informuje, że Dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego; nie będą przekazywane, udostępniane i sprzedawane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

5. Firma jubilerska Domańscy informuje, iż dokonuje utrwalenie wizerunku za pomocą urządzeń nagrywających obraz video, mając na celu zabezpieczenie osób i majątku w pomieszczeniach sklepowych i biurowych Firmy jubilerskiej Domańscy. Wizerunek jest udostępniany podmiotom państwowym w wypadku wyraźnego polecenia bądź postanowienia, mającego zabezpieczyć materiał video celem przeciwdziałania lub ścigania przestępstw na mocy odpowiednich przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

6. W każdym momencie przysługuje Państwu prawo żądania od Firmy jubilerskiej Domańscy dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.

7. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

8. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Administratorem Danych pod adresem administrator@jubiler-domanscy.pl.

 

PLIKI COOKIES I DANE EKSPLOATACYJNE

Pliki Cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby korzystającej ze strony internetowej www.jubiler-domanscy.pl.

1. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez Użytkowników ze strony internetowej www.jubiler-domanscy.pl w następujących celach: Prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony internetowej www.jubiler-domanscy.pl oraz analiz, badań i audytu oglądalności – zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analitycs – administrator Cookies: Google Inc. z/s w USA.

2. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony internetowej www.jubiler-domanscy.pl.

3. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Administratora – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

4. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej, z której Państwo korzystacie.

5. Strona internetowa www.jubiler-domanscy.pl może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator sugeruje, by zapoznać się z polityką prywatności na innych stornach, po przejściu na nie. Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej www.jubiler-domanscy.pl.

6. Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności i plików Cookies będą udostępniane na niniejszej stronie.

 
informacje POLITYKA PRYWATNOŚCI
Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego "Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm", udzieloną przez PFR SA.
ActivePage.pl