Promocje PROMOCJA:
ZOBACZ AKTUALNE PROMOCJE
2
Brylant Gratis! & Saszetka GRATIS!
   

OBRĄCZKI - NUMER WZORU: A-113

 
Nr wzoru: A-113

Orientacyjna cena za parę
Próba 333 :
Próba 585 : 2208 zł

Cena robocizny: 600 zł

Lokalizacja wzornika: CH PASAŻ / CH TULIPAN / pl. REYMONTA / CH PORT
 

W ofercie marki DOMAŃSCY znajduje się ponad czterysta wzorów obrączek. W znakomitej większości modeli mogą Państwo stworzyć własne komplikacje takie jak zmiana szerokości, wybór barwy złota, sposób wykończenia powierzchni czy forma osadzenia kamieni.
W wypadku wyboru modeli z kamieniami cyrkonie liczone są w cenie 20 złotych za sztukę, brylanty wyceniamy indywidualnie według Państwa oczekiwań co do wielkości kamienia.
Podana cena za parę jest uśrednioną kwotą wyliczoną wg orientacyjnej gramatury danego modelu.
Cena robocizny to ostateczny koszt pary obrączek w sytuacji, kiedy decydują się Państwo pozostawić własne złoto do przerobu.
Grawer wykonujemy dla Państwa zawsze gratis.

Szczegóły oferty przedstawi Państwu nasz doświadczony Personel w salonach sprzedaży.

Regulamin promocji „Brylant gratis!”

§ 1 Informacje ogólne

 1. Organizator promocji – Firma jubilerska Domańscy, Edyta i Grzegorz Domańscy spółka cywilna z siedzibą w Łodzi przy ulicy Rzgowskiej 2A, REGON 472073393, NIP 729-23-56-054, zwana dalej Organizatorem.
 2. Brylant – kamień o wielkości 0,010ct, wartość 120 zł, w oprawie K1 /zdjęcie oprawy stanowi załącznik nr 1 do regulaminu/.
 3. Obrączki Ślubne – para obrączek wykonanych ze złota w próbie 333, 585 lub 750, niezależnie od barwy stopu.
 4. Promocja – oferta specjalna przygotowana przez Organizatora dla Klientów dokonujących zakupu/zamówienia pary obrączek ślubnych wykonanych ze złota, w terminie, w miejscu i po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady organizacji Promocji. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady udziału w Promocji.
 6. Uczestnik promocji – każda osoba dokonująca zakupu/zamówienia pary obrączek ze złota w miejscu, czasie określonym niniejszym Regulaminem, posiadająca zdolność do czynności prawnych.


§ 2 Czas trwania promocji

 1. Promocja obowiązuje od 9 marca 2019 do 31 grudnia 2021 roku.


§ 3 Zasady promocji

 1. Klient dokonujący zakupu/zamówienia pary obrączek ślubnych ze złota otrzymuje brylant gratis wraz z oprawą.
 2. Rezygnacja z promocji (z kamienia i oprawy) nie upoważnia Klienta do rabatu bądź zwrotu gotówki stanowiącego równowartość jego ceny.
 3. Klient może dokonać zamiany brylantu na kamień tego samego typu o większej masie karatowej. W takiej sytuacji od ceny ostatecznej odliczana jest równowartość promocyjnego brylantu – 120 zł.
 4. W sytuacji zakupu/zamówienia obrączek ślubnych z brylantami osadzanymi wg gotowego wzoru lub jego modyfikacji Klientowi w ostatecznym rozliczeniu odejmuje się wartość brylantu promocyjnego – 120 zł.
 5. W wypadku zakupu/zamówienia pary złotych obrączek, w których ze względu na obiektywne czynniki technologiczne nie można dokonać oprawy brylantu, rabat stanowiący równowartość promocyjnego brylantu lub zwrot jego wartości Klientowi nie przysługuje.
 6. W sytuacji wyboru innej oprawy brylantu niż K1 Klient dopłaca różnicę wartości usługi, która zawsze ustalana jest indywidualnie.
 7. Akcja promocyjna nie przewiduje możliwości zamiany brylantu na cyrkonie.
 8. Skorzystanie z niniejszej promocji upoważnia Klienta do rabatu wynikającego z Karty Stałego Klienta w wysokości 10% na wartość wykonania obrączek zgodnie z cennikiem oraz na wartość ewentualnej dopłaty w przypadku wyboru większego brylantu niż określony w promocji lub zmiany oprawy. Powyższy rabat nie dotyczy ceny wykorzystanego złota i ubytku.
 9. Akcja promocyjna nie łączy się z innym akcjami i promocjami.


§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Dokonanie zakupu na zasadach określonych w § 3 Zasady promocji niniejszego Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 2. Promocja realizowana jest w salonach jubilerskich Domańscy w Łodzi przy al. Jana Pawła II 30, ul. Pabianickiej 245, pl. Reymonta 3/4 oraz al. Piłsudskiego 94.
 3. Regulamin promocji dostępny jest w salonach jubilerskich Domańscy w Łodzi przy al. Jana Pawła II 30, ul. Pabianickiej 245, pl. Reymonta 3/4 oraz al. Piłsudskiego 94.
 4. Reklamacje dotyczące przebiegu promocji mogą być składane drogą elektroniczną na adres kontakt@jubiler-domanscy.pl. Zostaną rozpatrzone w terminie do 14 dni kalendarzowych.
 
 
ActivePage.pl
c